månadsarkiv: november 2015

Kärlek

I kapitel 11  i boken Edward Tulanes fantastiska resa, känner Susanna kärlek för första gången. Vad är kärlek? Hur känns kärlek? Hur visar vi kärlek? Viktiga och stora frågor som vi diskuterade. Vi var överens om att hjärtat symboliserar kärlek. 

 

Världen

Under sju veckor ska vi resa jorden runt. Vi kommer att utforska en världsdel varje vecka. Vi började i Europa, vår egen kontinent. Vi gör en snurra med fakta om världsdelen, vi forskar om ett djur och vi gör något praktiskt. I Europa är det hjorten och Monét.  

Skolhälsovården informerar

 Meddelande från skolhälsovården

Till Elev och vårdnadshavare i år 2 på Emanuelskolan, lag Väst

 

Vaccination

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds elever i år 2, lag Väst, den 1 december. Vaccinationen börjar ca 8.15. En vuxen som eleven känner sig trygg med får gärna vara med, men det är inte något krav. Skriftlig info har skickats till folkbokföringsadress. Fyll i samtycke för vaccination, lägg det i medskickat kuvert och lämna detta sedan till Malin eller Camilla senast den 27 november.

 

Hälsobesök

Elever i år 2 erbjuds hälsobesök med start vecka 50. I hälsobesöket ingår ett kortare samtal om trivsel i skolan samt längd och viktkontroll.

 

Kontakta mig gärna om ni har några frågor

 

Vänliga hälsningar

Carina Kennedy, skolsköterska, tfn.nr 0416-272 52