Fritids på sommarlovet

FRITIDS PÅ SOMMARLOVET

Nu är det redan dags att börja planera inför sommarlovet! Vi ber Er därför att fylla i Ert barns tider i aktuellt formulär (se länk nedan).

Fyll i och skicka in formuläret även om Ert barn inte ska vara på fritids under lovet och ett formulär per barn.

Ert barns sommartider fylls endast i i detta formulär. Grundschemat för fritids ligger alltså kvar i edWise.

Sista dagen att skicka in detta formulär är torsdag 10 maj.

https://goo.gl/forms/pp9Z7kAIKt69Ks3Z2

 

 

Tack för den här veckan

Hej!

En liten hälsning från oss i  4:an…

Idag har vi utfört ett uppdrag i batterijakten. Vi skrev om hur en batterikrets fungerar och ritade hur den ser ut. I So fortsatte vi med våra uppgifter om hällristningar, läste, skrev texter och ritade bilder.

Vi hoppas att nästa vecka blir en vanlig vecka och önskar er en trevlig helg!

TACK!
Malin o Malin

 

Regler för undervisningssalen

Vi i Lag Nord (mellanstadiets arbetslag) känner ett behov av att förtydliga de regler som gäller under lektionstid. Vi har skrivit samman dessa regler och konsekvenser. Under torsdagen kommer vi dela ut dessa regler i pappersform till samtliga elever i Lag Nord. Vi ber er läsa igenom reglerna tillsammans med era barn och därefter fylla i talongen och skicka med tillbaka till skolan. Vi kommer även gå igenom reglerna med eleverna under dagen.

Inför Mötesplats Emanuelskolan

Hej Vårdnadshavare. Vi ser mycket fram emot att få mötas och diskutera framåt med er i vårt nya forum Mötesplats Emanuelskolan! För att vi ska kunna genomföra detta på utsatt datum behöver vi två stycken representanter per klass. Några har redan anmält sitt intresse via mejl, men för att alla ska få chansen vill vi ge er utrymme att mötas i föräldragruppen och utse representanter från varje klass och samtidigt skapa en rutin för hur ni ska göra då ni vill ta in frågor som ska lyftas på Mötesplats Emanuelskolan. Daniel Jägestedt (Rektor), Fredrik Hedström (Bitr. Rektor), Malin Evnell (Arbetslagsledare Väst) och Paulin Jönsson (Arbetslagsledare Syd) kommer att vara med för att se till att alla hittar rätt, ni får själva föra mötet i föräldragruppen. Utifrån mötet vill vi att ni har bestämt två representanter från varje klass, satt upp rutiner för hur representanterna ska samla in frågor från andra vårdnadshavare i klassen som representanterna sedan mailar till daniel.jagestedt@sjobo.se. Finns tid får ni gärna samla in frågor inför första Mötesplats Emanuelskolan. Vi har avsatt klassrum den 13 februari klockan 1700​ för er att träffas, vi tänker oss cirka a en timmes möte, senast 1815 behöver alla vara ute ur byggnaderna pga. larmet.

4A:1 och 4A:2 träffas i hemklassrummen

Välkomna!

 

Välkommen till vårens första Mötesplats Emanuelskolan!

Välkommen till vårens första Mötesplats Emanuelskolan!

Det är dags för er vårdnadshavare att utse två representanter per klass för att delta i vårt utvecklingsarbete. Känner du dig sugen på att delta i konstruktiva diskussioner där vi tillsammans försöker hitta lösningar kopplade till våra utvecklingsområden så vill vi gärna att du blir en del av vår nya utvecklingsgrupp!

Frågor/ämnen för diskussion kan ni mejla senast två veckor innan mötet till daniel.jagestedt@sjobo.se. Vi kommer inte kunna prata om allt varje gång, utan en prioritering kommer göras av rektor.

När? 26/2 2018 kl 17.00-19.00

Var? Emanuelskolans matsal

 Välkomna!

Daniel Jägestedt och Fredrik Hedström

Rektorerna

Intervju

Eleverna i 4A:2 har fått till uppgift att intervjua någon äldre person – ju äldre desto bättre – i sin omgivning. Om hur det var att växa upp förr. Detta skall användas till en skrivuppgift i skolan. Påminn/hjälp gärna era barn att komma igång/ta kontakt. Eva

Info från ledningen

God fortsättning!

 

Nu är det dags att starta upp en ny termin, med nya tag och några förändringar på plats.

 

I arbetslag Öst och Väst gör vi om arbetslagsledarorganisationen till ett delat ledarskap. Det innebär att närmsta chef för personalen i dessa arbetslag nu är rektor Daniel Jägestedt.

 

Vi hälsar ny personal välkommen på skolan! Charlotte (Lotta) Wikman-Norlander, legitimerad lärare i idrott, kommer ha all idrott för år F-5. Lotta kommer tillhöra arbetslag Nord men ha undervisning även i Väst och Öst.

 

Malin Lovén, legitimerad lärare, började hos oss redan någon vecka innan jullovet och kommer undervisa i arbetslag Nord, framför allt i 4a.

 

Daniel Svensson, legitimerad lärare, är tillbaka från sin föräldraledighet och kommer ha idrotten i åk 6-9. Daniel tillhör arbetslag Syd men med undervisning även i åk 6.

 

I februari börjar Irena Nilsson, specialpedagog, hos oss. Hon kommer starta upp en särskild undervisningsgrupp för de elever som har behov av att befinna sig i ett mindre sammanhang. Tillsammans med socialpedagog, fritidspedagog och någon elevassistent kommer de utgöra ett team kring dessa elever.

 

I mars börjar Mikael Nilsson, legitimerad lärare, som kommer börja i arbetslag Nord och ersätta Terese Larsson.

 

Under våren kommer vi starta upp rastaktiviteter tisdag till torsdag som fritids organiserar och håller i. Vi tror att det kommer leda till mer meningsfulla raster för våra elever i F-6 och till färre konflikter. Fritidshemmen kommer också börja med fördjupningsstationer där barnen får välja olika fördjupningar några dagar i veckan.

 

Mobiltelefoner, deras vara eller inte vara är alltid en diskussion som vi skolan behöver ta med jämna mellanrum i personalen. Vi har lyft diskussionen för fritidshemmen och kommit fram till följande regler som gäller från onsdag 10/1-18:

  • Inga mobiltelefoner är tillåtna på morgonfritids.
  • Efter kl 16.00 får eleverna använda sina mobiltelefoner. Personalen kommer arbeta för att ha överblick vad mobiltelefonerna används till, samt diskutera förhållningsregler med mobiltelefonanvändning.
  • Efter sammanslagningen, ca 17, kommer mobiltelefoner vara tillåtna att använda, men hänvisade till ett speciellt rum där vi har personal närvarande för att hålla koll.

Vi kommer utvärdera de nya reglerna under vårterminen, både i personalen och tillsammans med eleverna.

 

Under våren kommer undervisande personal att fortbildas i digitalisering. Med start till hösten kommer delar av våra läroplaner att få tillägg kring digitalisering. I media används ofta begreppet programmering i skolan, och det kommer vara en del av de förändringar som börjar gälla från hösten.

 

Under våren kommer vi också starta upp vår nya samverkans forum med er vårdnadshavare där vi vill ha representanter från våra klasser. Mer information om detta kommer!

 

Välkomna till en ny termin med fantastiska möjligheter!

 

 

Vänliga hälsningar

Daniel Jägestedt och Fredrik Hedström

Rektorerna

 

 

Julpyssel

På tisdag i nästa vecka kommer vi skapa extra mycket julstämning i lag nord och julpyssla. Eleverna kommer röra sig mellan olika aktiviteter med julkortstillverkning, pepparkaksdekoration osv. Till en av dessa stationer vill vi att eleverna tar med sig några toalettrullar.

Trevlig helg!